μαρμαίρω

μαρμαίρω
Grammatical information: v.
Meaning: `flash, sparkle, gleam' (Il., late also prose); only present
Compounds: Rarely with ἀνα-, παρα-, περι-, ὑπο-. πυρι-, περι-μάρμαρος `sparkling (of fire)' (Man., Hymn. Is.)
Derivatives: Besides μαρμάρεος `gleaming, flashing, sparkling' (Il.) with μαρμαρίζω = μαρμαίρω (Pi., D. S.); μαρμαρυγή f. `flashing, sparkling', a. o. of rapid movements (cf. on 1. ἀργός; IA., since θ 265), after ἀμαρυγή (Debrunner IF 21, 243 f., Porzig Satzinhalte 229) with μαρμαρυγώδης `flashing-like' (Hp.), μαρμαρύσσω (: ἀμαρύσσω) = μαρμαίρω (Them., Jul.); with μαρμάρυγμα (Cael. Aur.).
Origin: PG [a word of Pre-Greek origin]
Etymology: On μάρμαρος s. v. The reduplicated intensive yot-present μαρμαίρω (\< *μαρ-μαρ-ι̯ω) stands beside μαρμάρεος like δαιδάλλω beside δαιδάλεος (cf. Schulze Kl. Schr. 118 n. 3; on -εος Schmid -εος u. -ειος 34). As simplex μαρ- is found in Μαῖρα f. "the sparkling"(?), name of the Sirius (Call., Eratosth., as PN in Hom.; Scherer Gestirnnamen 114f.); in μαρ-αυγέω, ἀ-μαρ-ύσσω, prob. also in μαρίλη and μαριεύς (s. vv.); further perhaps the PN Άμφί-μαρος, son of Poseidon (Paus. 9, 29, 6; Lesky RhM 93, 54ff.; \< *Άμφι-μάρ-μαρος?). -- As certain cognate outside Greek was considered Skt. márīci- f. (m.) `beam of light, (air)mirage' (cf. μαρί̄-λη, *μαρι̯α \> μαῖρα?). Though accepted by Mayrhofer (KEWA 2, 589, EWAia 2, 321), the connection must be rejected, as Greek μαρ- cannot be explained in this comparison (it is an old comparison, from the time when *a was not a problem; Pok. 733 writes simply *mer-). Further suppositions (Lat. merus `unmixed, pure', also mare `sea' ?, OE ā-merian `purify, taste', Russ. mar `ardour of the sun' etc.), cf. WP. 2, 273f., Pok. 733, W.-Hofmann s. merus, Vasmer s. mar are also most doubtful. - The reduplication μαρ-μαρ- is hardly IE. ᾽Αμαρυγή has a prothetic vowel, which is typical of Pre-Greek (as is the suffix -υγ-). So the word is no doubst Pre-Greek.
Page in Frisk: 2,176

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • μαρμαίρω — flash pres subj act 1st sg μαρμαίρω flash pres ind act 1st sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαρμαίρω — (Α μαρμαίρω) 1. λάμπω, λαμποκοπώ, ακτινοβολώ, αστράφτω 2. (για φως) τρεμολάμπω, τρέμω, λαμπυρίζω («νύκτα... ἄστροισι μαρμαίρουσαν», Βακχυλ.). [ΕΤΥΜΟΛ. Ο ενεστ. μαρμαίρω (< *μαρμαρ jω), με επένθεση τού ζ και διπλασιασμό, καθώς και το επίθ.… …   Dictionary of Greek

 • μαρμαίρῃ — μαρμαίρω flash pres subj mp 2nd sg μαρμαίρω flash pres ind mp 2nd sg μαρμαίρω flash pres subj act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαρμαῖρον — μαρμαίρω flash pres part act masc voc sg μαρμαίρω flash pres part act neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαρμαίρει — μαρμαίρω flash pres ind mp 2nd sg μαρμαίρω flash pres ind act 3rd sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαρμαίρεσκον — μαρμαίρω flash imperf ind act 3rd pl (epic ionic) μαρμαίρω flash imperf ind act 1st sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαρμαίροντα — μαρμαίρω flash pres part act neut nom/voc/acc pl μαρμαίρω flash pres part act masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαρμαίροντι — μαρμαίρω flash pres part act masc/neut dat sg μαρμαίρω flash pres ind act 3rd pl (doric) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαρμαίρουσι — μαρμαίρω flash pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) μαρμαίρω flash pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μαρμαίρουσιν — μαρμαίρω flash pres part act masc/neut dat pl (attic epic doric ionic) μαρμαίρω flash pres ind act 3rd pl (attic epic doric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • μάρμαιρε — μαρμαίρω flash pres imperat act 2nd sg μαρμαίρω flash imperf ind act 3rd sg (homeric ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.